เรากำลังมองหาพนักงานที่มีศักยภาพหลากหลายตำแหน่งมาร่วมงานกับเรา หากท่านชอบความท้าทาย ต้องการพัฒนาตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกันทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับทีมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร

โดยมีสวัสดิการและสิทธิพิเศษดังต่อไปนี้

- ประกันชีวิต ประกันค่ารักษาพยาบาล และค่าทำฟัน: ผู้ป่วยนอกที่ 50,000–150,000 บาทต่อปี รวมคู่สมรส และบุตร 2 คน ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน 3,000 บาทต่อวัน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ที่ 10% หลังจากพ้นการทดลองงาน)

- เบี้ยเลี้ยงใบอนุญาต (1,000 บาทสำหรับหลักทรัพย์ และ 1,000 บาทสำหรับอนุพันธ์)

- โบนัสพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน

- การตรวจสุขภาพประจำปี

- ลากิจ 7 วัน

- ลาหยุด 12 วัน หลังจากพ้นระยะทดลองงาน โดยไม่ต้องรออายุงานให้ครบ 1 ปี และเรายังจ่ายค่าชดเชยกรณีที่ไม่ได้ใช้วันหยุด ตามกำหนดของกรมแรงงาน

- การท่องเที่ยวประจำปีกับบริษัท และ งานสังสรรค์ปีใหม่

- การให้การสนับสนุนส่วนอื่นๆของพนักงาน (เช่น ของขวัญแต่งงาน ของขวัญวันเกิด ของปลอบใจในการเข้ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลืองานศพ และอื่นๆ)

ตำแหน่งงานว่าง

Graphic Designer

Responsibilities:
- Creating Animation, editing Photo and Video for company material, including tutorial and knowledge sharing content
- Assist in developing, designing and scripting the company videos with focus on safety, recruiting, branding and marketing.
- Monitor social media for engagement, customer service and recruiting opportunities, as well as engage in social media conversations on behalf of the organization.
- Assist in developing and collaborating with the team members for the content of the website, brochures, case studies, blogs and other relevant marketing material, including press releases, speeches and other PR copy, in consistent with brand and message guidelines.
- Support the implementation of promotional plans.
- Facilitate the resolution of disputes with the public or external vendors.
- Plan, participate and speak in marketing activities i.e. booth activities, seminars, and road trip to perform customers' verification process and increase awareness of the organization.
Qualifications and Experiences:
- BSc/BA in Communications Design, Graphic Design or relevant field.
- 2 years of experience in graphic design and animation/video editing.
- Experience in web design, flash animation and all related art work
- Excellent oral and written communication skills, both Thai and English. Japanese is a major plus.
- Working knowledge of MS Office; photo and video-editing software.
- Familiarity with social media platforms (Twitter, Facebook etc.).
- A creative yet practical mind.
- Experience in securities industry is preferred.
- Knowledge of online trading is preferred.
- Young generation is welcomed if he or she has an enthusiasm with a mindset of entrepreneur.
- Must pass Equity Single License and Derivatives License during the probation period.
We are fully providing the benefits as followings;
- Salary Range: 25K-35K
- Group Life & Health & Dental Insurance: OPD from THB 50,000-150,000 (incl. family) allowance per year, IPD room & board of THB 3,000 per day, etc.
- Provident Fund (10% contribution after probation)
- License Allowance (Securities THB 1,000 and Derivatives THB 1,000)
- Annual Health Check-up
- Company’s outing and New year party
- Other supports refer to company’s policy (i.e. marriage gift, hospital visit gift, birthday gift, dead benefit, etc.)
- Performance Bonus
- Business leave 7 days
- Annual leave 12 days (after probation) - No need to wait for 1 year and for unused annual leave, the company will pay back as per labour law requirement !!!