• กิจกรรมทั้งหมด

บล. แซด คอม ผนึกกำลัง มธ. ลุยหลักสูตรวิชาการ ร่วมสร้างประสบการณ์จริง

กรุงเทพฯ, 19 มิถุนายน 2560 – บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทหลักทรัพย์ แซด คอม”) ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ออนไลน์น้องใหม่ที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาเพื่อขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยคุณเมกุมุ โมโตฮิสะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอานาจลงนาม ได้ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรอุดมศึกษา และบุคลากรด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ แซด คอม เป็นบริษัทหลักทรัพย์ออนไลน์แห่งแรกในประเทศไทย ที่ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย และได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในสองสถาบันชั้นนำของประเทศไทย ในหมวดหลักสูตรธุรกิจและการจัดการ โดย QS World University Rankings 2016

วันที่ : 19.06.60