เรากำลังมองหาพนักงานที่มีศักยภาพหลากหลายตำแหน่งมาร่วมงานกับเรา หากท่านชอบความท้าทาย ต้องการพัฒนาตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกันทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับทีมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร

โดยมีสวัสดิการและสิทธิพิเศษดังต่อไปนี้

- ประกันชีวิต ประกันค่ารักษาพยาบาล และค่าทำฟัน: ผู้ป่วยนอกที่ 50,000–150,000 บาทต่อปี รวมคู่สมรส และบุตร 2 คน ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน 3,000 บาทต่อวัน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ที่ 10% หลังจากพ้นการทดลองงาน)

- เบี้ยเลี้ยงใบอนุญาต (1,000 บาทสำหรับหลักทรัพย์ และ 1,000 บาทสำหรับอนุพันธ์)

- โบนัสพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน

- การตรวจสุขภาพประจำปี

- ลากิจ 7 วัน

- ลาหยุด 12 วัน หลังจากพ้นระยะทดลองงาน โดยไม่ต้องรออายุงานให้ครบ 1 ปี และเรายังจ่ายค่าชดเชยกรณีที่ไม่ได้ใช้วันหยุด ตามกำหนดของกรมแรงงาน

- การท่องเที่ยวประจำปีกับบริษัท และ งานสังสรรค์ปีใหม่

- การให้การสนับสนุนส่วนอื่นๆของพนักงาน (เช่น ของขวัญแต่งงาน ของขวัญวันเกิด ของปลอบใจในการเข้ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลืองานศพ และอื่นๆ)

ตำแหน่งงานว่าง

Available Positions

Currently no available position, please come back later.