• Brokerage

เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โบรกเกอร์หมายเลข 10) ให้บริการด้านซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์แบบบริการตนเอง

 • อัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตามรายละเอียด ดังนี้

ประเภทบัญชีหลักทรัพย์ ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(อัตราปกติ) ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด / Force Sell
บัญชีแคชบาลานซ์
บัญชีเครดิตบาลานซ์
หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading Fee) 0.005%, ค่าธรรมเนียมชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee) 0.001% และค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) 0.001% รวม 0.007% ตามจริงของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวัน

2. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมในข้อ 1.


 • ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
รายการ ค่าธรรมเนียม

1. ค่าอากรแสตมป์สำหรับเปิดบัญชีเครดิตบาลานซ์

0.05% ของวงเงิน (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)

2. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน

300 บาท / ฉบับ

3. ขอออกรายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือ / สรุปความเคลื่อนไหวด้านเงินหรือหลักทรัพย์

ย้อนหลังเกินกว่า 30 วันขึ้นไป

300 บาท / ฉบับ

4. โอนหลักทรัพย์ไปยังบริษัทหลักทรัพย์อื่น

100 บาท / หลักทรัพย์

5. ถอนเพื่อแปลงสภาพ Warrant ระหว่างกาล

100 บาท / หลักทรัพย์

6. เปลี่ยนสถานะหลักทรัพย์(Local เป็น Foreign หรือ Foreign เป็น local)

100 บาท / หลักทรัพย์

7. การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป

130 บาท / หลักทรัพย์

อัตราดอกเบี้ย
รายการ อัตราดอกเบี้ย

1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

0.00%

2. อัตราดอกเบี้ยมาตรฐานของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (บัญชีเครดิตบาลานซ์)

หมายเหตุ
 1. กำหนดให้การคิดอัตราดอกเบี้ยข้างต้นเท่ากับ 360 วัน/ปี
 2. อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของลูกค้าแต่ละรายอาจจะแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราระดับหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ (Maintenance Margin หรือ MM)
  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีเครดิตบาลานซ์
Loading Z com interest rate table...

สถานะ Call margin จะมีการเรียกให้เติมหลักประกัน หากระดับ MM ต่ำกว่า 40% โดยต้องเติมหลักประกันให้ MM กลับมาอยู่ที่ 40% ภายใน 5 วันทำการ จึงจะพ้นสถานะ Call margin

สถานะ Force sell จะมีการบังคับขาย หากระดับ MM ต่ำกว่า 30% โดยจะบังคับขายจนกว่า MM กลับมาอยู่ที่ 40% จึงพ้นสถานะ Force sell


อัตราค่าปรับ
รายการ อัตราเรียกเก็บ อัตราดอกเบี้ย

1. การส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า

1,000 บาท/หลักทรัพย์/วัน

-

การส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า

 • 1.1 ค่าปรับตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
 • 1.2 ค่าปรับตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ กำหนด
 • 1.1 ล่าช้า ปรับวันละ 1,000 บาทต่อวัน/ต่อรายการ
 • 1.2 เรียกเก็บค่าปรับในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผิดนัดส่งมอบ ดังนี้
 • ผิดนัดไม่เกิน 1 วันทำการ ปรับร้อยละ 0.50 ของ มูลค่าที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
 • ผิดนัดเกิน 1 วันทำการแต่ไม่เกิน 2 วันทำการ ปรับร้อยละ 0.75 ของมูลค่าที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
 • ผิดนัดเกิน 2 วันทำการแต่ไม่เกิน 3 วันทำการ ปรับร้อยละ 1.00 ของมูลค่าที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
 • ผิดนัดเกิน 3 วันทำการแต่ไม่เกิน 5 วันทำการ ปรับร้อยละ 1.75 ของมูลค่าที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่ผิดนัด

 • ทั้งนี้ค่าปรับจะต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ 300 บาทต่อรายการหลักทรัพย์

2. อัตราดอกเบี้ยที่คิดสำหรับลูกค้าที่เข้าโครงการผ่อนชำระหนี้

-

28.00%

หมายเหตุ ทุกอัตราดอกเบี้ย คิดอัตราดอกเบี้ยข้างต้นเท่ากับ 360 วัน/ปี

 • เครื่องมือการลงทุน

Margin Interest Rate Calculator

ได้จัดเตรียมเครื่องมือที่ช่วยให้ท่านได้คำนวณ อัตราดอกเบี้ยมาร์จิ้น ผ่านทางบัญชี Credit Balance (มาร์จิ้น) ของเรา โดยการกรอกข้อมูลของหลักประกันของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเงินสด หรือ หลักทรัพย์ที่ท่านถืออยู่ ลงไปใน Margin Interest Rate Calculator

ใช้งานเลย

Margin Calculator

ได้จัดเตรียมเครื่องมือให้ท่านได้คำนวณว่า หุ้นในมือของท่านสามาถเพิ่มอำนาจในการซื้อของท่าน ผ่านทางบัญชี Credit Balance (มาร์จิ้น) ของเราได้มากขนาดไหน โดยการกรอกข้อมูลของหลักประกันของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเงินสด หรือ หลักทรัพย์ที่ท่านถืออยู่ และหลักทรัพย์ที่ท่านต้องการซื้อเพิ่ม ลงไปใน Margin Calculator

ใช้งานเลย

Settrade Sense

“Sense” นวัตกรรมใหม่ บน Settrade Streaming ที่ช่วยส่งข้อมูลหุ้นที่คุณสนใจให้โดยอัตโนมัติ หยิบยื่นโอกาสดีๆ ให้คุณไม่พลาดหุ้นที่โดนใจเมื่อราคาขึ้นลง เตือนวันจ่ายปันผล และอัพเดตข่าวสาร พร้อมหุ้นเด็ดที่โบรกเกอร์แนะนำ โดยคุณไม่ต้องตั้งค่าใดๆ ให้ยุ่งยาก ให้ชีวิตการลงทุนของคุณง่ายยิ่งขึ้น! ด้วย “Sense” บน Settrade Streaming พร้อมใช้งานแล้ววันนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

Settrade Conditional Order

เทรดหุ้นอย่างเหนือชั้น ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอด้วย Settrade Conditional Order ให้คุณตั้งคำสั่ง Take Profit และ Cut Loss ได้ล่วงหน้าบน Settrade Streaming พัฒนาขึ้นโดย บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญระบบซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต

รายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดคู่มือ

Settrade DCA Order

ออมหุ้นสม่ำเสมอผ่าน Settrade DCA Order
ฟังก์ชั่นส่งคำสั่งทยอยซื้อหุ้นอัตโนมัติบน Streaming ตามระยะเวลาที่คุณต้องการ หมดกังวล ไม่ต้องกลัวลืม อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบสถานะของคำสั่งได้ตลอด และหากยังไม่รู้ว่าจะเลือกออมหุ้นตัวไหนดี ก็มีหน้าจอ Back Testing เพื่อจำลองผลการออมหุ้นแบบ DCA โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

Settrade Technical Chart

Settrade Technical Chart กราฟเทคนิคที่ช่วยให้วิเคราะห์หุ้นและอนุพันธ์ได้ง่ายๆ ผ่าน Settrade Streaming พัฒนาขึ้นโดย บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ออกแบบให้ใช้งานง่าย สบายตา ทั้งผ่าน PC, iPhone, iPad และ Android พร้อมมี Indicators และ Drawing Tools ให้เลือกครบครัน และสามารถ Save/Load ทั้งกราฟและ Indicator เก็บไว้ ให้คุณเรียกดูภายหลังได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน และใช้อุปกรณ์ใด

รายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดคู่มือ

Settrade Stock Screener

Settrade Stock Screener ได้หุ้นที่โดนใจ ไม่ต้องตั้งค่าเอง ฟังก์ชั่นสกรีนหุ้น พัฒนาขึ้นโดยบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ให้คุณเลือกสกรีนหุ้นได้ตามสไตล์การลงทุนของคุณทั้งหุ้น Value, หุ้น Growth และ หุ้น Momentum ไม่ต้องตั้งค่าเอง โดยมี Quick Screener ให้เลือกได้เลย พร้อม Quick Screener จากทฤษฎีดัง และกดซื้อขายได้ทันทีๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

mai Company Snapshot

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ได้สรรหาเครื่องมือที่ช่วยประกอบการตัดสินใจลงทุนให้ท่าน โดยการเพิ่ม “Company Snapshot” ซึ่งเป็นโครงการที่ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จัดทำขึ้น ให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่ บจ. ใน mai เป็นผู้จัดทำโดยตรง อาทิ ข้อมูลอ้างอิงจากรายงาน 56-1 รายงานประจำปี ข่าวที่เผยแพร่ต่อผู้ลงทุน แผนการดำเนินธุรกิจ ประเด็นที่น่าสนใจของบริษัท ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจ เป็นต้น โดยสามารถดู mai Company Snapshot พร้อมส่งคำสั่งซื้อขายได้ทันทีบน Settrade Streaming

รายละเอียดเพิ่มเติม

efin StockPickUp

โปรแกรมวิเคราะห์หุ้นที่มียอดผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทย วิเคราะห์หุ้น ถูกตัว ถูกเวลา ราคาเหมาะสม บล. Zcom เปิดให้ลูกค้าใช้บริการ efin StockPickUp ฟรีแล้ว วันนี้! มาพร้อมฟังก์ชันต่างๆ ที่มีประโยชน์และจำเป็นต่อนักลงทุน แนวคิดที่พัฒนา efin StockPickUp นั้น คือการสร้างสุดยอดประสบการณ์ การใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์หุ้นบนเดสก์ท็อป โดยเริ่มต้นจากแนวคิดที่ดี เหมาะสำหรับนักลงทุน ทุกประเภท การออกแบบและความมีประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลที่รวดเร็ว เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ สำหรับช่วยนักลงทุนวิเคราะห์ด้านการลงทุนในตลาดหุ้นและอนุพันธ์ โดยนอกจากจะเป็นการเติมเต็มประสบการณ์ ด้านการลงทุน ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้ว efin StockPickUp ยังถือเป็นการก้าวไปข้างหน้าที่ยิ่งใหญ่ พร้อมความสามารถที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

efin Mobile

เปิดโลกการลงทุน ฉับไว ทุกที่ทุกเวลา ได้เวลาเริ่มต้นการเล่นหุ้นใหม่ๆ กับอะไรใหม่ๆ บล. Zcom เปิดให้ลูกค้าใช้บริการ efin Mobile ฟรีแล้ว วันนี้! มาพร้อมฟังก์ชันต่างๆ ที่มีประโยชน์และจำเป็นต่อนักลงทุน ตั้งแต่วินาทีที่ได้ใช้งาน efin Mobile คุณก็รู้ได้ทันทีว่าไม่เคยมีอะไรที่ให้ความรู้สึกแบบนี้มาก่อน แค่กดง่ายๆ ก็พร้อมจะให้คุณ ค้นหาข้อมูล “หุ้น” ได้มากกว่าที่เคย และก็ยังมี “Graph” ที่มี indicators มากกว่า 50 ตัว พร้อมกับแนวคิดใหม่ ในการค้นหา หุ้นที่ถูกใจ ได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว อย่างไรก็ตามนี่ยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะถ้าได้ลองใช้งาน efin Mobile ให้ลึกลงไปอีก ขั้น คุณก็จะได้พบกับนวัตกรรมที่แทรกซึมอยู่ในทุกระดับ

รายละเอียดเพิ่มเติม